XVIII. EconLab Modelleme Okulu

GAMS ile Modellemeye Giriş

21-22 ve 28-29 Ağustos 2021

Hakkında


WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen XVIII. EconLab Modelleme Okulu - GAMS ile Modellemeye Giriş 21-22 ve 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. EconLab Modelleme Eğitim'leri 2013 yılından beri farklı konularda düzenli olarak düzenlenmektedir.
EconLab Modelleme Okulu eğitimleri WERI Eğitim Araştırma Geliştirme'nin kurucusu Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından organize edilmektedir.

Bu EconLab'ta maalesef Covid-19 salgını nedeni ile zoom altyapısı kullanılarak canlı-çevrimiçi (online-live) olarak düzenlenecektir.

Amaç


EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise diğer bilim alanlarında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde matematik/istatistik/ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Kimler Katılabilir?


EconLab Modelleme Okulu'na sosyal, fen ve mühendislik bilim alanlarında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler.
EconLab Modelleme Okulunun "GAMS ile Modellemeye Giriş" modülüne katılacakların temel düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.

Ne Zaman? Nerede?


Ne zaman?

EconLab XIX. Modelleme Okulu 21-22 ve 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecektir.

Nerede?

EconLab XIX. Modelleme Okulu canlı-çevrimiçi (onlive-live) olarak Zoom altyapısı kullanılarak düzenlenecektir.

Program


Eğitimler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Eruygur tarafından verilecektir.

 • 1. Gün: Cumartesi
  21 Ağustos 2021

  Sabah: Linear Optimizasyon Problemleri
  • Temel Alıştırma 01. Optimizasyon problemi örnekleri
  • Temel Alıştırma 02. Fayda maksimizasyonu
  • Temel Alıştırma 03. Maliyet minimizasyonu
  • Temel Alıştırma 04. En Küçük Kareler (EKK) tahmincisi
  • Temel Alıştırma 05. Temel Bir Optimizasyon Modeli: Basit Kodlama
  • Temel Alıştırma 06. Temel Bir Optimizasyon Modeli: İleri Kodlama

  Öğleden Sonra: Prototip İşletme Modeli A
  • Model A00. Kaynakların Optimal Tahsisi
  • Model A01. En az bir miktar üretimi sağlamak (x.LO komutu)
  • Model A02. Sübvansiyon
  • Model A03. Ürün fiyatının değişmesi
  • Model A04. Dual problemin yazılması
  • Model A05. İşgücü kiralamanın modele eklenmesi
  • Model A06. Üretim tekniklerinin ve dönemlerin eklenmesi
  • Model A07. Kaynak kısıtının değiştirilmesi
  • Model A08. Kaynak fiyatının değiştirilmesi
  • Model A09. Farklı kaynak fiyatları için LOOP yazılması
  • Model A10. DISPLAY komutunun kullanılması
  • Model A11. GAMS çıktısının sınırlanması

 • 2. Gün: Pazar
  22 Ağustos 2021

  Sabah: Prototip İşletme Modeli B
  • Model B01. GAMS'da Doğrusal Programlama Modeli: 2 Aktivite ve 2 Kısıt
  • Model B02. İşgücü Kiralamanın Eklenmesi
  • Model B03. Modele Sübvansiyon Eklenmesi
  • Model B04. Brüt Kârın hesaplanması
  • Model B05. DEGENERATE çözüm örneği
  • Model B06. Model B01'in dual programı, dualite

  Öğleden Sonra: Prototip İşletme Modeli B
  • Model B07. Model B01'e 2 ayrı üretim tekniği eklenmesi ve TABLE kullanımı
  • Model B08. DISPLAY komutunun kullanılması
  • Model B09. Yeni Ürün ve yeni kısıt eklenmesi
  • Model B10. Mevsimlik İşgücü kısıtı eklenmesi
  • Model B11. Mevsimlik işçi kiralama ve işgücü ücreti eklenmesi
  • Model B12. "RESULT" parametrelerinin eklenmesi ve DISPLAY ile gösterilmesi

 • 3. Gün: Cumartesi
  28 Ağustos 2021

  Sabah: Politika Değişkenlerinin Eklenmesi
  • Model B13. Modele sübvansiyon (doğrudan destek ödemesi) eklenmesi
  • Model B14. Modele set-aside uygulaması eklenmesi
  • Model B15. Politika simülasyonu yapılması ve LOOP komutu kullanımı
  • Model B16. Çıktı arz eğrilerinin elde edilmesi ve LOOP komutu kullanımı
  • Model B17. Sulama politikası (kaynak fiyatı) simülasyonu ve LOOP komutu kullanımı
  • Model B18. Yeni ürünlerle modelin genişletilmesi
  • Model B19. DOLAR operatörünün kullanılması: Koşullu komut
  • Model B20. ORD ve CARD operatörlerinin kullanılması

  Öğleden Sonra: Sektör Modellemesi
  • Model B21. Sektör Modeli arz modülünün oluşturulması
  • Model B22. Tek bölgeli "Kısmı Denge Modeli"
  • Model B23. İki bölgeli "Kısmı Denge Modeli"
  • Model B24. Ticaret içeren iki bölgeli "Kısmı Denge Modeli"
  • Model B25. Basit bir "Sektör Modeli": Toplam artığın maksimizasyonu ve içsel fiyatlar
  • Model B26. Ticaret içeren "Sektör Modeli"

 • 4. Gün: Pazar
  29 Ağustos 2021

  Sabah: Kalibrasyon ve Doğrulama
  • Kalibrasyon (calibration) kavramı ve doğrulama (validation)
  • Tahmin (Estimation) ve Kalibrasyon (Calibration)

  Öğleden Sonra: Pozitif Matematiksel Programlama
  • Model B27. Basit bir PMP modeli oluşturulması
  • Model B28. Modelin "Standart PMP" ile (maliyet üzerinden) kalibrasyonu
  • Model B29. Modelin "Paris" tarzı PMP (maliyet üzerinden) kalibrasyonu
  • Model B30. Arz Esneklikleri üzerinden Standart PMP kalibrasyonu
  • Model B31. GAMS ve Excel etkileşimi ve GDX kolaylığı
  • Model B32. GAMS ve Excel etkileşimi ve GDX kolaylığı: Excel dosyasını kodun içinde kullanmak

Burs


EconLab Modelleme Okulu'na katılım için çeşitli burslar verilemektedir. Burslar aşağıdaki gibidir:
1 - %100 burs (bir adet)
2 - %50 burs (iki adet)*
3 - %25 burs (dört adet)

EconLab Bursuna tam zamanlı bir işi olmayan lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Başvuru için;
1- Hangi burstan yararlanmak isteğini belirten bir e-mail, ve ekinde
2- CV, Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi
Burs son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2021
* Burslar tam ücret üzerinden verilir. Öğrenci indirimine ilave olarak burs verilmez.
** Burslar "ilk gelen alır" kuralına göre verilir.
*** Burs başvuru sonuçları en geç 01 Ağustos 2021'den önce açıklanacaktır.

Kayıt


EconLab Modelleme Okulu GAMS ile Modellemeye Giriş Modülü'ne erken kayıtlar için son tarih 1 Ağustos 2021'dir. Kayıtlar 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:

Erken Kayıt Ücreti* (1 Ağustos 2021'den önce):
Akademik/Kamu: 1250 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 1000 TL
Ticari/Özel: 1500 TL

Geç Kayıt Ücreti* (1 Ağustos 2021'ten sonra) (kontenjan olursa):
Akademik/Kamu: 1500 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 1250 TL
Ticari/Özel: 1750 TL

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir. + Çalışan lisansüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabilirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.